Darbības plāns

LVZSA darbības plāns 2013.-2015.gadam

Lai nospraustu turpmākās darbības mērķus, 2012.gada nogalē LVZSA valde izstrādāja darbības plānu 2013.-2015.gadam. Šī darbības plāna galvenais mērķis ir definēt nākotnē veicamo pasākumu un darbību kopumu, lai veicinātu Latvijas vides zinātnes studentu savstarpējo sadarbību un piesaistītu jaunus biedrus no dažādām augstskolām, kas būtu gatavi kopīgi darboties LVZSA mērķu sasniegšanai, kā arī ar savām zināšanām veicinātu LVZSA darbības efektivitātes paaug

Subscribe to RSS - Darbības plāns