LVZSA

Kā mums gāja projektā "Let`s do something for better Europe" Turcijā

Man, LVZSA biedram Jānim, šī gada jūnijā kopā ar vēl 5 jauniešiem bija iespēja piedalīties projektā „Let's do something for better Europe”, kurš norisinājās Šivā, Turcijā. Projektā piedalījās jaunieši no Latvijas, Zviedrijas, Lietuvas, Beļģijas, Igaunijas un Turcijas. Projekta ietvaros tika organizētas dažādas aktivitātes, lai stiprinātu jauniešu pārliecību par nepieciešamību rīkoties dažādu vides problēmu novēršanai. Projekts tika organizēts programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros, un LVZSA tajā piedalījās kā projekta partneri.

Noslēgusies pieteikšanās vides zinātnes studentu semināram

30.jūnijā noslēdzās pieteikšanās LVZSA rīkotajam vides zinātnes studentu semināram "Atbildīga saimniekošana". Semināra ietvaros dalībnieki varēs iepazīt vides zinātnes studentus no dažādām mācību iestādēm Latvijā, kā arī iegūt jaunas zināšanas tīrākas ražošanas jomā. 

LVZSA darbības plāns 2013.-2015.gadam

Lai nospraustu turpmākās darbības mērķus, 2012.gada nogalē LVZSA valde izstrādāja darbības plānu 2013.-2015.gadam. Šī darbības plāna galvenais mērķis ir definēt nākotnē veicamo pasākumu un darbību kopumu, lai veicinātu Latvijas vides zinātnes studentu savstarpējo sadarbību un piesaistītu jaunus biedrus no dažādām augstskolām, kas būtu gatavi kopīgi darboties LVZSA mērķu sasniegšanai, kā arī ar savām zināšanām veicinātu LVZSA darbības efektivitātes paaug

Subscribe to RSS - LVZSA