Par mums

Mēs esam Latvijas Vides zinātnes studentu apvienība (LVZSA), kas dibināta 2010. gada 26.februārī. Apvienības dibinātājas ir četras jaunas un aktīvas Vides zinātnes studentes. Pirmais solis pretī jauniešu vides organizācijas dibināšanai tika sperts 2008. gada 28. novembrī, kad notika pirmais vides zinātnes studentu saiets. Apvienības mērķis ir pārstāvēt Latvijas vides zinātnes studentu un sabiedrības intereses ilgtspējīgas attīstības jautājumos vides jomā. Apvienības uzdevumi ir pārstāvēt Latvijas vides zinātnes studentu intereses, attīstīt vides zinātni kā zinātnes nozari Latvijā, paaugstināt Latvijas sabiedrības zināšanu līmeni vides jautājumos, īpašu uzmanību vēršot uz jauno paaudzi un aizstāvēt cilvēktiesību principus, kas saistīti ar globālajām klimata pārmaiņām. Apvienības vīzija ir izveidot vienotu Latvijas vides zinātnes studentu tīklu, kas, balstoties uz zināšanām vides jomā, veicinātu Latvijas ilgtspējīgu attīstību.

Par mūsu kopīgo nākotni, LVZSA