Studentu pētījumi

Atlasīti 1 - 20 pētijumi no 23
Pētījuma nosaukums Autors Mācību iestāde Tēma Pētījuma veids
A/S „Rīgas piena kombināts” ekonomiskā izvērtēšana Alise Bērziņa, Agnese Mūrniece, Jeļena Pubule, Andris Antonovs Rīgas Tehniskā Universitāte Tīrāka ražošana Kursa darbs
Atbalsta programmas izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai Latvijas rūpniecības sektorā Kristīne Dobrāja Rīgas Tehniskā Universitāte Energoefektivitāte ēkās Noslēguma darbs
Atkritumu pārstrādes un materiālu atgūšanas tehnoloģijas novērtējums betona bruģim Edvards Sprūdžs Rīgas Tehniskā Universitāte Atkritumu apsaimniekošana Kursa darbs
Baltijas jūras atbildes reakcija uz klimata pārmaiņām Baiba Cine, Laura Ansone Rīgas Tehniskā Universitāte Klimata pārmaiņas Kursa darbs
Centralizētā dzesēšanas sistēma Ieva Lorence, Ilze Maderniece Rīgas Tehniskā Universitāte Siltumapgādes optimizācija Kursa darbs
Dzimuma ietekme diskusijās par klimata pārmaiņām Līga Pozņaka, Līga Vilcāne Rīgas Tehniskā Universitāte Klimata pārmaiņas Kursa darbs
Elektroenerģijas monitorings Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā Līga Vilcāne Rīgas Tehniskā Universitāte Energoefektivitāte ēkās Kursa darbs
Energoefektīvas un ilgtspējīgas mājas matemātiskais modelis izglītojoši stratēģiskajā spēlē Ieva Lorence Rīgas Tehniskā Universitāte Vides izglītība Noslēguma darbs
Iedzīvotāju attieksme pret iespējamiem piemērošanās pasākumiem jūras krasta erozijai Latvijā Lilija Apine Latvijas Universitāte Teritoriālā plānošana Noslēguma darbs
Koka skaidu granulu izmantošana enerģijas ražošanā.Privātmājas apkurināšana ar koka skaidu granulu katlu Jovita Pilecka Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Atjaunojamie energoresursi Kursa darbs
Mazas jaudas apkures katla novērtējums Kristīne Dobrāja, Armands Cinis Rīgas Tehniskā Universitāte Siltumapgādes optimizācija Kursa darbs
Mežāres ciemata notekūdeņu ietekme uz Gulbeņu upītes ūdens kvalitāti Margarita Božko, Ērika Teirumnieka Rēzeknes Augstskola Ūdens kvalitāte Zinātniskā publikācija
Plānošana Saulkrastu novadā Līga Pozņaka, Līga Vilcāne Rīgas Tehniskā Universitāte Teritoriālā plānošana Kursa darbs
Rapsis Edvards Sprūdžs Rīgas Tehniskā Universitāte Atjaunojamie energoresursi Kursa darbs
Rēzeknes upes ūdens kvalitātes ķīmiskā analīze Margarita Božko, Jekaterina Kuzmina, Dr.biol. Rasma Deksne Rēzeknes Augstskola Ūdens kvalitāte Zinātniskā publikācija
Saules bateriju izmantošanas iespējas Latvijas apstākļos (angliski) Margarita Božko, Andris Martinovs Rēzeknes Augstskola Atjaunojamie energoresursi Zinātniskā publikācija
Tīrāka ražošana piena pārstrādes uzņēmumā Ieva Pakere Rīgas Tehniskā Universitāte Tīrāka ražošana Kursa darbs
Tvaika turbīnas iekārtas aprēķins un cikla izveide T-S koordinātēs Alise Bērziņa, Agnese Mūrniece, Jekaterina Porubova, Nataļja Piskunova Rīgas Tehniskā Universitāte Siltumapgādes optimizācija Kursa darbs
Ūdeņraža ražošanas iekārta uz PEM elektrolīzes šūnas pamata (angliski) Margarita Božko, Dr.sc.ing. Andris Martinovs Rēzeknes Augstskola Atjaunojamie energoresursi Zinātniskā publikācija
Vakuuma cauruļu saules kolektora sistēmas uzstādīšana privātmājai karstā ūdens nodrošināšanai Kārlis Beihmanis Rīgas Tehniskā Universitāte Siltumapgādes optimizācija Kursa darbs

Lapas