Iedzīvotāju attieksme pret iespējamiem piemērošanās pasākumiem jūras krasta erozijai Latvijā

Autors: 
Lilija Apine
Universitāte: 
Latvijas Universitāte
Studiju līmenis: 
Bakalaura
Pētījuma veids: 
Noslēguma darbs
Autora e-pasts: 
lilija.apine@gmail.com
Tēma: 
Teritoriālā plānošana