Plānošana Saulkrastu novadā

Autors: 
Līga Pozņaka, Līga Vilcāne
Universitāte: 
Rīgas Tehniskā Universitāte
Studiju līmenis: 
Bakalaura
Pētījuma veids: 
Kursa darbs
Autora e-pasts: 
poznaka.liga@gmail.com
Tēma: 
Teritoriālā plānošana