A/S „Rīgas piena kombināts” ekonomiskā izvērtēšana

Autors: 
Alise Bērziņa, Agnese Mūrniece, Jeļena Pubule, Andris Antonovs
Universitāte: 
Rīgas Tehniskā Universitāte
Studiju līmenis: 
Maģistra
Pētījuma veids: 
Kursa darbs
Autora e-pasts: 
alise.berzina@rtu.lv
Tēma: 
Tīrāka ražošana