Ūdeņraža ražošanas iekārta uz PEM elektrolīzes šūnas pamata (angliski)

Autors: 
Margarita Božko, Dr.sc.ing. Andris Martinovs
Universitāte: 
Rēzeknes Augstskola
Studiju līmenis: 
Bakalaura
Pētījuma veids: 
Zinātniskā publikācija
Autora e-pasts: 
margarita-13@inbox.lv
Tēma: 
Atjaunojamie energoresursi