Studentu pētījumi

Atlasīti 1 - 20 pētijumi no 23
Pētījuma nosaukums Autors Mācību iestādekārtot dilstošā secībā Tēma Pētījuma veids
Koka skaidu granulu izmantošana enerģijas ražošanā.Privātmājas apkurināšana ar koka skaidu granulu katlu Jovita Pilecka Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Atjaunojamie energoresursi Kursa darbs
Vaļējo gultņu hidrauliskie aprēķini Jovita Pilecka Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Hidrotehniskās būves Cits
Iedzīvotāju attieksme pret iespējamiem piemērošanās pasākumiem jūras krasta erozijai Latvijā Lilija Apine Latvijas Universitāte Teritoriālā plānošana Noslēguma darbs
Ūdeņraža ražošanas iekārta uz PEM elektrolīzes šūnas pamata (angliski) Margarita Božko, Dr.sc.ing. Andris Martinovs Rēzeknes Augstskola Atjaunojamie energoresursi Zinātniskā publikācija
Vides kvalitātes analīze Rušonas un Geranimova-Ilzas ezerā (angliski) Margarita Bažko, Ilze Dovgiallo, Rasma Timša, Mg.env. Ivars Matisons, Mg.chem. Ērika Teirumnieka Rēzeknes Augstskola Ūdens kvalitāte Zinātniskā publikācija
Saules bateriju izmantošanas iespējas Latvijas apstākļos (angliski) Margarita Božko, Andris Martinovs Rēzeknes Augstskola Atjaunojamie energoresursi Zinātniskā publikācija
Mežāres ciemata notekūdeņu ietekme uz Gulbeņu upītes ūdens kvalitāti Margarita Božko, Ērika Teirumnieka Rēzeknes Augstskola Ūdens kvalitāte Zinātniskā publikācija
Rēzeknes upes ūdens kvalitātes ķīmiskā analīze Margarita Božko, Jekaterina Kuzmina, Dr.biol. Rasma Deksne Rēzeknes Augstskola Ūdens kvalitāte Zinātniskā publikācija
Mazas jaudas apkures katla novērtējums Kristīne Dobrāja, Armands Cinis Rīgas Tehniskā Universitāte Siltumapgādes optimizācija Kursa darbs
Plānošana Saulkrastu novadā Līga Pozņaka, Līga Vilcāne Rīgas Tehniskā Universitāte Teritoriālā plānošana Kursa darbs
Rapsis Edvards Sprūdžs Rīgas Tehniskā Universitāte Atjaunojamie energoresursi Kursa darbs
Atkritumu pārstrādes un materiālu atgūšanas tehnoloģijas novērtējums betona bruģim Edvards Sprūdžs Rīgas Tehniskā Universitāte Atkritumu apsaimniekošana Kursa darbs
Tvaika turbīnas iekārtas aprēķins un cikla izveide T-S koordinātēs Alise Bērziņa, Agnese Mūrniece, Jekaterina Porubova, Nataļja Piskunova Rīgas Tehniskā Universitāte Siltumapgādes optimizācija Kursa darbs
A/S „Rīgas piena kombināts” ekonomiskā izvērtēšana Alise Bērziņa, Agnese Mūrniece, Jeļena Pubule, Andris Antonovs Rīgas Tehniskā Universitāte Tīrāka ražošana Kursa darbs
Energoefektīvas un ilgtspējīgas mājas matemātiskais modelis izglītojoši stratēģiskajā spēlē Ieva Lorence Rīgas Tehniskā Universitāte Vides izglītība Noslēguma darbs
Centralizētā dzesēšanas sistēma Ieva Lorence, Ilze Maderniece Rīgas Tehniskā Universitāte Siltumapgādes optimizācija Kursa darbs
Vakuuma cauruļu saules kolektora sistēmas uzstādīšana privātmājai karstā ūdens nodrošināšanai Kārlis Beihmanis Rīgas Tehniskā Universitāte Siltumapgādes optimizācija Kursa darbs
Tīrāka ražošana piena pārstrādes uzņēmumā Ieva Pakere Rīgas Tehniskā Universitāte Tīrāka ražošana Kursa darbs
„ECOrailS” projekta analīze. Dzelzceļa transporta energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas Ieva Pakere Rīgas Tehniskā Universitāte Energoefektivitāte transporta sektorā Kursa darbs
Atbalsta programmas izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai Latvijas rūpniecības sektorā Kristīne Dobrāja Rīgas Tehniskā Universitāte Energoefektivitāte ēkās Noslēguma darbs

Lapas