Vides zinātnes studentu seminārs veiksmīgi noslēdzies

23.-25.augustā atpūtas bāzē „Leiputrija” notika pirmais tieši šiem studentiem veltīts seminārs „Atbildīga saimniekošana”, kurš pulcēja kopā gandrīz 40 vides zinātnes studentu no Rīgas, Jelgavas, Rēzeknes, Daugavpils, Liepājas un Olaines.

Semināra ietvaros dalībniekiem bija iespēja iepazīt līdzīgi domājošus jauniešus, kam rūp apkārtējā vide un tās uzlabošana. Studenti prezentēja savas mācību iestādes vides programmas, to galvenos mācību virzienus un diskutēja par iespējamajiem uzlabojumiem mācību kvalitātē.

Semināra otrajā dienā dalībnieki piedalījās intensīvās apmācībās neformālā gaisotnē par tīrākas ražošanas iespējām Latvijas uzņēmumos. Seminārā ar savām zināšanām un pieredzi dalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis Rolands Bebris, SIA „Ekodoma” projektu vadītāja Līga Ozoliņa, Latvijas Energoauditoru asociācijas valdes loceklis Gatis Žogla un Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta (VASSI) pētniece Anna Beloborodko.

Gūtās zināšanas studenti uzreiz varēja pielietot praksē, analizējot konkrēta uzņēmuma „Papīrfabrikas „Līgatne”” vides aspektus un meklējot iespējamos uzlabojumus, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz vidi. Ieskatu uzņēmuma darbībā semināra dalībniekiem sniedza papīrfabrikas direktors Normunds Dzērve, pēc kura stāstījuma studenti varēja labāk izprast vides un ekonomisko aspektu saistību.

Uzņēmuma darbību studentiem grupās palīdzēja analizēt pieredzējuši speciālisti- SIA „Eiroprojekts” konsultants Indulis Emsis, kas stāstīja par ūdens izmantošanu un notekūdeņu apsaimniekošanu, SIA „Ekodoma” projektu asistents Jānis Ikaunieks, kas iepazīstināja ar energoresursu efektīvu izmantošanu, un VASSI docente Jūlija Gušča, kas dalībniekiem lika vairāk iedziļināties izejvielu plūsmā un atkritumu apsaimniekošanā.

Semināra dalībnieki pasākuma noslēgumā atzina, ka guvuši gan jaunas zināšanas un pieredzi, gan plašāku ieskatu vides zinātnes nozarē, kā arī guvuši pārliecību par savas izvēlētās profesijas perspektīvām. Bildes no pasākuma varat apskatīt LVZSA mājaslapas bilžu galerijā.

Semināru rīkoja Latvijas Vides zinātnes studentu apvienība ar programmas “Jaunatnes darbībā” finansiālo atbalstu. Semināra norisē atbalstu sniedza arī SIA „Fazer Latvija”, SIA „Pernes L”, spēļu veikals „Ludo” un žurnāls „GEO”.