Ziņojums par Latvijas vides zinātnes programmām

Latvijas Vides zinātnes studentu organizētā projekta "Atbildīga saimniekošana" ietvaros tika apkopoti vides zinātnes studentu viedokļi par dažādām programmām Latvijā. Ziņojumā izpētīts, cik daudz vides zinātnes studentu ir Latvijā, kā arī, kādi ir dažādu programmu galvenenie mācību priekšmeti, kādas ir, studentuprāt, programmu stiprās puses un iespējamie uzlabojumi.

Ziņojuma mērķis ir sniegt informāciju gan jau esošajiem studentiem, gan topošajiem vides zinātnes studentiem, lai varētu veiksmīgāk izvēlēties piemērotāko mācību vietu.